Algemene voorwaarden – Win acties

Algemene actievoorwaarden WINELIFE Geeft

Deelname actie

 1. Deelname aan de winacties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op winelife.nl een inschrijfformulier hebt ingevuld. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van WINELIFE zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. WINELIFE is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief van WINELIFE, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft WINELIFE het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

De Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt per e-mail, met een persoonlijk bericht, op de hoogste gesteld.
 3. Wanneer de winnaar niet binnen drie dagen na bekendmaking reageert op de mail, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. WINELIFE is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
nl_NLNederlands

Winelife inkijkexemplaar

Ontdek alles over Winelife Magazine

Bij het aanvragen van het inkijkexemplaar ga je akkoord met commerciële e-mail marketing.